SALIRE
Restrukturyzacja
Radca prawny Daniel Dębecki
RADCA PRAWNY
Daniel Dębecki
Adwokat Magdalena Biedrzycka
ADWOKAT
Magdalena Biedrzycka
SALIRE

Restrukturyzacja

Proces restrukturyzacji można opisać jako koło ratunkowe jakie daje prawo, aby wspomóc Twoją działalność gospodarczą w kryzysie.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery warianty postępowania:
 • postępowania o zatwierdzenie układu;
 • przyśpieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Możliwość wyboru jednego z nich, zdeterminowana jest kilkoma zmiennymi takimi jak m.in. wielość wierzycieli spornych czy poziom ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi.

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych oferujemy obsługę prawną dla dłużników, wierzycieli czy doradców restrukturyzacyjnych.

W czym możemy Ci pomóc?

 1.    dokonamy analizy prawnej, organizacyjnej i finansowej Twojej firmy oraz pomożemy wybrać optymalny wariant restrukturyzacji;
 2.    przygotujemy wniosek do sądu oraz zaproponujemy rozsądne propozycje układowe;
 3.    przygotujemy wszelkie pisma procesowe;
 4.    pomożemy w optymalizacji majątku firmy poprzez wyodrębnienie i sprzedaż zbędnych aktywów oraz pozostawienie aktywów dochodowych;
 5.    będziemy Cię reprezentować w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, od złożenia wniosku, po doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami i jego wykonanie;
 6.    przeprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielami;
 7.    złożymy wnioski niezbędne w celu zabezpieczenie majątku firmy przed postępowaniami egzekucyjnymi.
USŁUGI
Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz w zakładkach:
Restrukturyzacja
Upadłości
Inwestycje
Obsługa biznesu