SALIRE
Upadłość przedsiębiorców
Radca Prawny Daniel Dębecki
RADCA PRAWNY
Daniel Dębecki
Radca Prawny Anita Żołyniak-Piętka
RADCA PRAWNY
Anita Żołyniak-Piętka
SALIRE
Upadłość przedsiębiorców

Kiedy koło ratunkowe w postaci restrukturyzacji to za mało, Twoja firma może zostać zmuszona do przeprowadzenia procesu upadłościowego. Słowo „zmuszona” jest w tym miejscu właściwe, gdyż w razie zaistnienia stanu niewypłacalności, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem zarządu spółki czy podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Pamiętaj jednak, że upadłość to nie koniec. Czasem żeby pójść dalej, pewne rozdziały trzeba poukładać i pozamykać.

W ramach postępowań upadłościowych przedsiębiorców oferujemy obsługę prawną dłużnika, wierzyciela, inwestorów nabywających składniki masy upadłości oraz tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych i syndyków.

W czym możemy Ci pomóc?

Obsługa prawna dłużnika
 1.    dokonamy analizy prawnej, organizacyjnej i finansowej Twojej firmy, w tym zbadamy istnienie przesłanek niewypłacalności i obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 2.    pomożemy w sprawach odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki i udzielimy pomocy prawnej w przeciwdziałaniu takiej odpowiedzialności;
 3.    przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosek o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack), dający możliwość szybkiej sprzedaży majątku na rzecz konkretnego nabywcy;
 4.    pomożemy, jeśli to kontrahent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Twojej firmy;
 5.    będziemy Cię reprezentować przed sądem upadłościowym;
 6.    udzielimy wsparcia w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem, sądem i wierzycielami;
 7.    przygotujemy pisma procesowe i dokumenty;
 8.    złożymy w Twoim imieniu środki zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć sądu;
 9.    podejmiemy nadzór nad procesem wyceny i sprzedaży majątku przez syndyka.
Obsługa prawna wierzyciela
 1.    przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika;
 2.    będziemy Cię reprezentować przed dłużnikiem, sądem, tymczasowym nadzorcą sądowym lub syndykiem;
 3.    przygotujemy zgłoszenie wierzytelności;
 4.    przygotujemy sprzeciw, jeśli Twoja wierzytelność nie zostanie uznana przez syndyka lub zostanie uznana w mniejszej wysokości;
 5.    będziemy Cię reprezentować na zgromadzeniach rady wierzycieli;
 6.    przygotujemy zarzuty do planu podziału;
 7.    podejmiemy nadzór nad procesem likwidacji majątku przez syndyka.
SALIRE
Upadłość konsumencka
Radca prawny Sławomir Reszka
RADCA PRAWNY
Sławomir Reszka
Adwokat Magdalena Biedrzycka
ADWOKAT
Magdalena Biedrzycka
SALIRE

Upadłość konsumencka

Jeśli jesteś osobą nieprowadzącą działalność gospodarczą (tzw. konsumentem) lub w ostatnim roku zaprzestałeś jej prowadzenia i popadłeś w długi, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem skrojonym na Twoje potrzeby.

W czym możemy Ci pomóc?
 1.    przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i majątkową pod kątem zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 2.    przygotujemy wniosek oraz pomożemy w zebraniu niezbędnych załączników;
 3.    będziemy Cię reprezentować przed sądem upadłościowym, syndykiem oraz wierzycielami;
 4.    będziemy nadzorować tok postępowania upadłościowego tak, by przebiegło ono sprawnie;
 5.    przygotujemy wniosek o ustalenie planu spłat lub o umorzenie zobowiązań bez ustalania plany spłat;
 6.    przeprowadzimy przez etap wykonania planu spłat, aż do wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań.
USŁUGI
Szczegółowy opis naszych usług znajdziesz w zakładkach:
Restrukturyzacja
Upadłości
Inwestycje
Obsługa biznesu